Sprawdzenie informacji na temat nieruchomości online

Obecnie wiele informacji na temat nieruchomości prezentowana jest w formie cyfrowej. Poniżej przedstawiamy najważniejsze adresy, które pomogą w identyfikacji i potwierdzeniu stanu prawnego nieruchomości:

Wyszukiwanie księgi wieczystej: (potwierdzenie stanu prawnego, właścicieli, obciążeń itp)
https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/wyszukiwanieKW?komunikaty=true&kontakt=true&okienkoSerwisowe=false

Rejestr wniosków, decyzji i zgłoszeń budowlanych: (sprawdzenie np. co powstaje w okolicach naszej nieruchomości)
http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/

Identyfikacja działki, pomiary, powierzchnia, itp:
http://www.geoportal.gov.pl/

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (co możemy wybudować na danym obszarze) – niestety w chwili obecnej nie ma jednego zbioru tych informacji, dla każdego obszaru szukamy osobno – przykład:
http://www.wrosip.pl/index.php/plany-miejscowe/realty/3-planalias003.html

Systemy informacji przestrzennej (warunki techniczne, zabytki, również brak jednolitego systemu)
przykład: http://geoportal.wroclaw.pl/