Liczba najemców w Polsce w mocnym trendzie wzrostowym!

Obawy o zmniejszającą się ilość najemców okazały się w pewnym sensie nieuzasadnione. Jak wynika z ostatnich badań Eurostatu ich ilość na terenie Polski wzrosła z 2,2% (2009r.) do 4,3% (2014r.) Do krajów UE brakuje nam jeszcze sporo. Dla przykładu w Niemczech blisko 39% społeczeństwa korzysta z najmu. Taki stan rzeczy jak najbardziej zachęca do dalszych inwestycji w mieszkania na wynajem. Obecnie koszt najmu w całości pokrywa ratę kredytu z pozostałym kosztami i pozwala na wypracowanie nadwyżki w postaci tzw. pozytywnego cash flow.

Najważniejsze przyczyny rosnącej ilości najemców to: 

-rosnący minimalny wkład własny przy zakupie nieruchomości na kredyt (bariera zakupu mieszkania)

-przenoszenie się mieszkańców wsi do dużych miast (koncentracja i ograniczanie ilości gospodarstw rolnych)

-potrzeba mobilności, podążanie za pracą

-profesjonalizacja rynku najmu, rosnąca grupa świadomych inwestorów