Korzyści wynikające z zamiany nieruchomości

Raz na jakiś czas w naszej agencji nieruchomości przeprowadzamy transakcję zamiany mieszkań lub domów. Z niezrozumiałych względów transakcje takie są bardzo rzadkie, a niosą za sobą wiele korzyści. Wzajemne przeniesienie własności nieruchomości reguluje art. 603 kodeksu cywilnego. W praktyce transakcję taką przeprowadzamy u notariusza w bardzo podobny sposób jak zwykłą umowę sprzedaży nieruchomości, gdzie rozliczeniem jest różnica w cenach obu nieruchomości. Oczywiście jeżeli cena obu nieruchomości została określona na tym samym poziomie, rozliczenie takie nie występuje.

Główne korzyści wynikające z zamiany nieruchomości:

-obniżenie opłat notarialnych (występuje tylko jedna transakcja, zamiast kupna i sprzedaży);
-niższe rozliczenie finansowe (przekazujemy jedynie różnicę w cenie);
-podatek PCC naliczany jest jedynie od różnicy w cenie nieruchomości;
-możliwość zamiany nieruchomości obciążonej hipoteką za zgodą banku (istotne w przypadku nieruchomości, gdzie kwota kredytu przekracza wartość nieruchomości – zobowiązanie można przenieść na nową nieruchomość)
-mniejszy stres dla właścicieli nieruchomości (przy transakcji sprzedaży i kupna mieszkania, sprzedający często obawiają się, czy w krótkim czasie uda się nabyć kolejną nieruchomość, presja czasu często obniża również możliwości negocjacyjne);
-ulga dla osób, którzy mają problem z utrzymaniem dużych nieruchomości, otrzymują mniejsze mieszkanie z niższymi kosztami utrzymania oraz gotówkę, wynikającą z różnicy wartości nieruchomości.