Blog

Jak kupić obligacje korporacyjne na rynku pierwotnym?

Obligacje korporacyjne mogą być ciekawą alternatywą inwestycyjną dla niskooprocentowanych lokat bankowych. Oczywiście z wyższą stopą zwrotu z inwestycji związany jest również wyższy poziom ryzyka. Film pokazuje jak zapisać się na obligacje korporacyjne na rynku pierwotnym, omawiając przy tym najważniejsze parametry inwestycji.

Więcej

Unikalny biznes pasywny

Przed rozpoczęciem inwestycji w nieruchomości zastanawiałem się, czy istnienie podobny instrument nie wymagający tak dużych nakładów początkowych, a przy tym, aby moja inwestycja rosła na wartości i dawała comiesięczne zyski. Ponieważ interesuje się starymi mapami, pewnego dnia postanowiłem przekuć swoją pasję na biznes pasywny i założyłem serwis sprzedający reprinty starych map. Kupując stare mapy jest niemal pewne, że nie stracą na wartości, ponieważ z biegiem lat stają się jeszcze starsze, a przez to ich cena rośnie. Dodatkowo opracowując jakiś reprint mogę drukować go i sprzedawać w nieskończoność, zachowując prawa autorskie do samego opracowania.

I tak udało mi się stworzyć biznes pasywny podobny do nieruchomości, jednak bez tak dużej bariery wejścia.

Więcej

Procent składany

Procent składany, czyli odsetki od odsetek, to według Alberta Einstaina największe odkrycie wszechczasów w dziedzinie matematyki. Trudno taki wynalazek pominąć na blogu Matematyka Sukcesu, dlatego sprawdźmy jak działa w praktyce i gdzie go można wykorzystać.

Mechanizm procentu składanego polega na tym, że wkład i zyski z inwestycji przeznaczamy na dalszą inwestycję. Dla przykładu jeżeli lokata w wysokości 1000zł po roku czasu da nam 50zł, to w kolejnym roku zainwestujemy już 1050zł i odsetki będą liczone od tej wyższej kwoty.

Inny trochę mniej oczywisty przykład to np. przeznaczenie zysków z dywidend na zakup kolejnych akcji spółki. W tym przykładzie również na następną wypłatę zysków będzie pracował większy pakiet akcji.

Jak obliczyć procent składany?

K – uzyskany kapitał

Kp – kapitał początkowy

r – stopa procentowa w ułamku

n – ilość okresów kapitalizacji

Załóżmy, że chcemy zainwestować 100 000zł na lokatę dziesięcioletnią, ze stopą procentową 4% , przy czym kwota z uzyskanych odsetek będzie reinwestowana.

 

 

co zrobić kiedy okresy kapitalizacyjne będą krótsze niż rok? – musimy wprowadzić nieco zmodyfikowany wzór

 

K – uzyskany kapitał

Kp – kapitał początkowy

r – stopa procentowa w ułamku

n – liczba lat

m – ilość kapitalizacji w roku

dla naszego przykładu załóżmy, że kapitalizacja będzie występowała co miesiąc.  Obliczenia będą wyglądały następująco

 

 

Jak widać na podstawie powyższych przykładów – czym częściej będzie występowała kapitalizacja, tym osiągniemy większy zwrot z zainwestowanego kapitału.

Więcej

Liczba najemców w Polsce w mocnym trendzie wzrostowym!

Obawy o zmniejszającą się ilość najemców okazały się w pewnym sensie nieuzasadnione. Jak wynika z ostatnich badań Eurostatu ich ilość na terenie Polski wzrosła z 2,2% (2009r.) do 4,3% (2014r.) Do krajów UE brakuje nam jeszcze sporo. Dla przykładu w Niemczech blisko 39% społeczeństwa korzysta z najmu. Taki stan rzeczy jak najbardziej zachęca do dalszych inwestycji w mieszkania na wynajem. Obecnie koszt najmu w całości pokrywa ratę kredytu z pozostałym kosztami i pozwala na wypracowanie nadwyżki w postaci tzw. pozytywnego cash flow.

Najważniejsze przyczyny rosnącej ilości najemców to: 

-rosnący minimalny wkład własny przy zakupie nieruchomości na kredyt (bariera zakupu mieszkania)

-przenoszenie się mieszkańców wsi do dużych miast (koncentracja i ograniczanie ilości gospodarstw rolnych)

-potrzeba mobilności, podążanie za pracą

-profesjonalizacja rynku najmu, rosnąca grupa świadomych inwestorów

Więcej