Blog

Korzyści wynikające z zamiany nieruchomości

Raz na jakiś czas w naszej agencji nieruchomości przeprowadzamy transakcję zamiany mieszkań lub domów. Z niezrozumiałych względów transakcje takie są bardzo rzadkie, a niosą za sobą wiele korzyści. Wzajemne przeniesienie własności nieruchomości reguluje art. 603 kodeksu cywilnego. W praktyce transakcję taką przeprowadzamy u notariusza w bardzo podobny sposób jak zwykłą umowę sprzedaży nieruchomości, gdzie rozliczeniem jest różnica w cenach obu nieruchomości. Oczywiście jeżeli cena obu nieruchomości została określona na tym samym poziomie, rozliczenie takie nie występuje.

Główne korzyści wynikające z zamiany nieruchomości:

-obniżenie opłat notarialnych (występuje tylko jedna transakcja, zamiast kupna i sprzedaży);
-niższe rozliczenie finansowe (przekazujemy jedynie różnicę w cenie);
-podatek PCC naliczany jest jedynie od różnicy w cenie nieruchomości;
-możliwość zamiany nieruchomości obciążonej hipoteką za zgodą banku (istotne w przypadku nieruchomości, gdzie kwota kredytu przekracza wartość nieruchomości – zobowiązanie można przenieść na nową nieruchomość)
-mniejszy stres dla właścicieli nieruchomości (przy transakcji sprzedaży i kupna mieszkania, sprzedający często obawiają się, czy w krótkim czasie uda się nabyć kolejną nieruchomość, presja czasu często obniża również możliwości negocjacyjne);
-ulga dla osób, którzy mają problem z utrzymaniem dużych nieruchomości, otrzymują mniejsze mieszkanie z niższymi kosztami utrzymania oraz gotówkę, wynikającą z różnicy wartości nieruchomości.

Więcej

Uproszczony sposób na obliczenie zdolności kredytowej

Załóżmy, że chcemy kupić mieszkanie na 30 letni kredyt. Jak szybko sprawdzić naszą zdolność kredytową?

Na każdy 1000zł naszych zarobków po odliczeniu wszystkich kosztów przypada około 70 000zł zdolności kredytowej.

Przykład 1.

Zarabiamy 3000zł, koszty utrzymania i innych kredytów wynoszą 1000zł, a więc pozostaje nam 2 000zł.

Mnożymy 2 x 70 000zł = 140 000.

W przybliżeniu bank udzieli nam kredytu na mieszkanie o maksymalnej wartości około 140 000zł.

 

Przykład 2.

Zarabiamy 13 000zł. koszty utrzymania i innych kredytów wynoszą 5 000zł, a więc pozostaje nam 8 000zł.

Mnożymy 8 x 70 000zł = 560 000zł.

W przybliżeniu bank udzieli nam kredytu na mieszkanie o maksymalnej wartości około 560 000zł.

Uwaga! Przedstawiona kwota 70 000zł ma tylko orientacyjny charakter. Na decyzję kredytową ma wpływ wiele innych czynników, jak np. ilość członków rodziny, historia kredytowa, okres trwania kredytu, wysokość wkładu własnego, wiek kredytobiorcy, wycena kredytowanego mieszkania przez rzeczoznawcę majątkowego, źródło i wysokość przychodów itp. 

Więcej